Download PDF : Asna al-Mathalib Syarh Rawdh al-Thalib

Asna al-Mathalib Syarh Rawdh al-Thalib

Kitab Asna al-Mathalib Syarh Rawdh al-Thalib (أسنى المطالب شرح روض الطالب) adalah sebuah karya fiqh mazhab al-Syafi’i yang dikarang oleh Syaikh al-Islam, al-Qadhi Zaynuddin Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Sunaiki al-Mishri (823-926H).

Karya ini bertujuan sebagai penjelasan (syarah) dari kitab Rawdh al-Thalib (روض الطالب) yang ditulis oleh al-‘Allamah Ismail bin Abu Bakr Abdullah al-Muqri al-Yamani (837H), yang lebih dikenal dengan nama Ibn al-Muqri. Rawdh al-Thalib sendiri adalah ringkasan (mukhtashar) dari kitab Rawdhah al-Thalibin, sebuah karya yang ditulis oleh al-Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya in Syaraf al-Nawawi (676H).

Kitab al-Rawdhah al-Thalibin, yang juga dikenal dengan judul ringkas "al-Rawdhah," merupakan sebuah ringkasan (muktashar) yang dibuat oleh Imam al-Nawawi atas kitab 'Aziz Syarh al-Wajiz (al-Syarh al-Kabir) karya Imam Abu Qasim Abdul Karim bin Muhammad al-Rafi’i (557-623H).


Nama Kitab Asna al-Mathalib Syarh Rawdh al-Thalib
Author Imam Zakariya Muhammad al-Anshori
Size File 43 MB
Download Kitab
Kitab PDF
Size : 43 MB

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url