Download Pdf : Akhlaqul Lil Banin Lengkap Beserta Terjemahannya


Prolog

Kitab Akhlak Lil Banin merupakan karya yang dihasilkan oleh Syeikh Umar bin Ahmad Baradja. Ia merupakan seorang ulama terkemuka yang sangat dihormati di kalangan para santri. Karya-karyanya telah tersebar secara luas di berbagai pesantren di Nusantara, menjadikannya sebagai tokoh yang amat dikenal.

Syeikh Umar bin Ahmad Baradja dilahirkan di kampung Ampel Maghfur di Jawa Timur pada tanggal 10 Jumadilakhir tahun 1331 Hijriah atau bertepatan dengan 17 Mei tahun 1913 Masehi. Sejak masih kecil, pendidikan dan bimbingan beliau diambil alih oleh kakeknya yang bernama Syaikh Hasan bin Muhammad Baradja. Kakeknya ini adalah seorang ulama ternama yang menguasai ilmu nahwu dan fiqih.

Jejak nasab Syeikh Umar bin Ahmad Baradja dapat ditelusuri hingga ke Seiwun, Hadralmaut, Yaman. Garis keturunannya ini mencapai titik temu pada Syaikh Sa'ad (Abi Raja'), yang merupakan leluhurnya yang ke-18. Silsilah keturunan ini berhubungan dengan kakek buyutnya, yakni Nabi Muhammad SAW yang merupakan generasi kelima dari Kilab bin Murrah.

Link Download

Versi Arab

Akhlakul Lil Banin Jus 1 : Download

Akhlakul Lil Banin Jus 2 : Download

Akhlakul Lil Banin Jus 3 : Download

Akhlakul Lil Banin Jus 4 : Download

Versi Terjemahan Indonesia

Terjemah Akhlakul Lil Banin Jilid 1 : Download

Terjemah Akhlakul Lil Banin Jilid 2 : Download

Terjemah Akhlakul Lil Banin Jilid 3 : Download

Terjemah Akhlakul Lil Banin Jilid 4 : Download

Terkait : Nadham Aqidatul Awam Karya Syaih Ahmad Marzuki

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url